Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan Aile Birleşimi

Yunanistan aile birleşim vizesi evli olanlar için geçerli olan bir vize türüdür. Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Türkiye Konsoloslukları, ülke mevzuatına uygun olması halinde sadece Türk vatandaşları arasında evlenme işlemleri gerçekleştirmektedir. Evlenecek kişilerden birinin çifte uyruklu olması durumunda evlenme akdi Başkonsolosluk içerisinde yapılamamaktadır.

Başkonsolosluklar nikah işlemlerini yalnızca Başkonsolosluk binasında gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Yunanistan sınırları içerisinde evlenmek isteyen Türk vatandaşlarının Yunanistan aile birleşimi vizesi için Türkiye Başkonsolosluğuna şahsen başvurarak aşağıda belirtilen evrakları ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Çok dilde yazılmış olan doğum kayıt örneği,
 • Başvuru sahiplerinin bekar olduklarını ve evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını teyit eden Yunanca belge,

Bu belgeler Türkiye'den temin edilebilir ancak Yunan makamları Yunanistan Türkiye Başkonsolosluğu tarafından hazırlanmış olan evlenmeye dair bir sakınca yoktur belgesini tercih etmektedir.

Türkiye'den alınan doğum belgesi için Yunan makamları belge üzerinde Türkiye kaymakamlık ve valilikleri üzerinden temin edilebilecek Apostil Kaşesi talep etmektedir. Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Türkiye Başkonsolosluğu tarafından verilen doğum kayıt örneği için apostil kaşesi talep edilmemektedir.

Apostil Belgesi

Noterden edinilmiş olan bir belgenin başka bir ülkede, ilgili kurumlarca ve yasal olarak onaylanmış olmasını sağlayan belgedir. Yurtdışına götürülecek olan her türlü resmi evrak için apostil tasdikli tercüme gerekmektedir. İş ve eğitim için yurtdışına yapılacak başvurularda başvuru sahibine ait diplomanın noter yeminli tercümanlık bürosuna bağlı yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir.

Uluslararası çalışan hukuk bürolarının yabancı ve resmi evraklar ile birlikte apostil sunma zorunlulukları bulunmaktadır. Apostil belgesi başlığının Fransızca olarak Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) şeklinde yazılması gerekmektedir.

5 Ekim 1961 yılında yapılan Lahey Anlaşması ile birlikte uluslararası belge dolaşımı apostil edinme zorunluluğu getirilmesi ile birlikte anlaşmaya imza atan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında belge geçerliliğini apostil edinerek sağlamaları gerekmektedir.

Apostil Belgesi Çıkarma Süreci

Apostil belgeleri Türkiye'de valilik ve kaymakamlıklar tarafından verilmektedir. Apostil belgesinin Türkiye'de ilgili kurumlarca onaylanmasının ardından gidilecek olan ülkenin Türkiye'de bulunan elçilikleri tarafından da onaylanması gerekmektedir.

Noter tasdikli bir apostil belgesi ancak noterin bulunduğu kaymakamlıktan alınabilmektedir. Noter yeminli çevirinin ardından kaymakamlık tarafından apostil belgesinin mühürlenerek ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülmesi gerekmektedir.

Apostil belgesinin içeriği ve hazırlanma şekli bütün ülkelerde aynıdır. Apostil belgesi alınması aşamasında kaymakamlıklardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir fakat tercüme büroları ve noter işlemleri için ücretlendirme söz konusu olabilmektedir. Tercüme büroları genellikle apostil belgesi çevirilerinden ücret talep etmektedir. Yunanistan Aile Birleşimi Vizesi için evrakların apostil mührü içermesi gerekmektedir.

Apostil Tasdiki Gereken Belgeler

 • Doğum belgeleri,
 • Evlilik cüzdanları,
 • Medeni durumu gösteren belgeler,
 • Vekaletnameler ve muvafakatnameler
 • Evlenme ehliyeti,
 • Eğitim belgeleri (lise, üniversite diplomaları vs.)

Apostil Mühründe Bulunan Bilgiler

 • Evrakın menşei bulunduğu ülke,
 • Evrakı imzalayan kişinin sıfatı ve imzası,
 • İmzasız evraklar durumunda mührü koyan makamın adı,
 • Belgelendirmenin tarihi,
 • Belgelendirmenin yapıldığı yer,
 • Belgeyi tanzim eden makam, makamın mührü ve imzası,
 • Belgenin numarası bilgileri bulunmalıdır.

Yunanistan aile birleşimi vize başvuru aşamasında başvuru sahiplerinin Yunanistan sınırları içerisinde çalışıyor olmaları durumunda maaş bordrosu gibi bazı belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerin eksiksiz olarak tedarik edilmesi ve teslim edilmesi durumunda herhangi bir sorun söz konusu olmamaktadır. Yunanistan aile birleşimi başvuru işlemleri ikamet edilen bölgeye göre 2 ila 5 ay arasında sürebilmektedir.

Yunanistan Aile Birleşimi için Gerekli Evraklar

Yunanistan Konsolosluğu'nun talep ettiği evraklar ile birlikte aile birleşimi başvuru işlemlerinin başvuru sahibi tarafından yapılması gerekmektedir.

 • Biyometrik Fotoğraf: 3 adet biyometrik fotoğrafın güncel olması gerekmektedir.
 • Pasaport: 8 yıldan daha eski olmayan pasaportun başvuru aşamasında en az 1 yıl daha geçerli olması gerekmektedir.
 • Yunanistan Vize Başvuru Formu: Yunanistan vize başvuru formunun İtalyanca olarak dikkatle doldurulması gerekmektedir.
 • Evlenme Belgesi: Uluslararası geçerliliğe sahip olması gereken evlenme belgesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • Nüfus Kayıt Örneği: Başvuru sahibine ait nüfus kayıt örneği aslı ve 2 fotokopisi ile teslim edilmelidir.
 • Vize İşlem Ücreti: Reşit olan ve olmayan başvuru sahiplerine ait ücretler öğrenilerek tam fiyat üzerinden randevu sırasında teslim edilecek şekilde hazırlanmalıdır.

Türk makamları tarafından hazırlanmış olan evrakların Yunan makamları tarafından kabul edilebilmesi için evrakların doğruluğunun apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir.

Yunanistan makamları tarafından talep edilen apostil tasdikli evraklar aşağıdaki gibidir.

 • Sağlık Raporları: Yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından doğrulanmalı ve sonrasında apostil mührü ile onaylanmalıdır.
 • Ticari Evrakları: İlgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından doğrulanmalı ve apostil mührü ile onaylanmalıdır.
 • Eğitim Belgeleri: Yüksek lisans veya akademik eğitim kurumlarının vermiş olduğu diplomalar eğitim kurumunun merkez yöneticisi tarafından doğrulanmalı ve apostil mührü ile onaylanmalıdır.
 • Nüfus Müdürlüğü Evrakları: Hazırlanan evrakların ilgili Nüfus Müdürlüğü tarafından doğrulanması ve apostil mührü ile onaylanması gerekmektedir.

Yunanistan Aile Birleşimi ile Türkiye'de Evlilik

Türkiye sınırları içerisinde yer alan Ekümenik Patrikhanesi'ne bağlı olan herhangi bir metropol kilise dini nikah, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti Belediyesi dahilinde resmi nikah kıyan Yunan vatandaşının evlenme sicil kaydının düzenlenmesi için bulunduğu bölgenin yetkili Yunanistan Konsolosluğuna başvurması gerekmektedir.

Yunanistan Aile Birleşimi ile Türkiye'de Evlenilmesi İçin Gerekli Belgeler

 • Eşlerden her biri için konsolosluk tarafından temin edilmiş nüfus kayıt örneği,
 • Ekümenik Patrikhanesi'nden ya da herhangi bir metropol kilisesinden alınmış olan evlenme cüzdanının aslı.

Evlenme cüzdanı içerisinde her iki eşin kaçınca evliliğin olduğunun yazı ile belirtilmesi gerekmektedir.