Yunanistan Konsolosluk & Schengen Vize

Yunanistan vize müracaatında bulunacak kişilerin dikkatine!

Yunanistan seyahati gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport sahibi kişiler pasaportlarında geçerli Schengen vizeleri yok ise bu ülkeye olan seyahatleri öncesi Yunanistan Schengen vizesi almaları gerekmektedir. Schengen vize 

Pasaportunda geçerli Schengen vizesi bulunan kişiler ise ülkeye olan yolculukları öncesi vize geçerlilik sürelerini ve Schengen kuralları hakkın da bilgi edinerek mevcut Schengen vizeleri ile Yunanistan’ a giriş yapabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Hususi, Diplomatik ve Hizmet Pasaportuna sahip kişiler ise 180 gün içerisinde 90 ikame günü süreyi ihlal etmeme koşuluyla Yunanistan vize işlemlerinden muaftır.

 

İstanbul Yunanistan Konsolosluğu, Ankara Yunanistan Büyükelçiliği Yunanistan Schengen vizesi için yapılacak şahsi başvuruları yetkili vize başvuru merkezleri aracılığı ile kabul etmektedir.

İstisnai durumlar dışında (Yunanistan Konsoloslukları gerek duymaması halinde) Yunanistan Kısa süreli vize başvuruları (C Tipi) Yunanistan Konsoloslukları tarafından yetkilendirilmiş Yunanistan vize başvuru merkezlerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak Yunanistan Konsoloslukları gerek duyması halinde vize başvuru sahibini Konsolosluğa davet edebilecektir. Yunanistan Konsolosluğuna bu ve benzeri içeriklere sahip ziyaretler için randevu alınara gidilmesi mecburidir.

İhtiyaç halinde Yunanistan Başkonsolosluğu İstanbul vize departmanı Pazartesi ile Cuma günleri arası 09.00 ila 13.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 

Yunanistan Konsolosluğu vize başvuru sahibini görmek istememesi halinde ise Yunanistan Konsolosluğu yetkili vize başvuru merkezine ve akredite seyahat acentelerine vize müracaatları gerçekleştirilebilecektir. Yunanistan Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezi ve Yunanistan vize işlemleri üzerine hizmet vermekte olan seyahat ve turizm acentaları ise Yunanistan vize başvurularını kabul, takip etme yetkisine sahip olması dışında Yunanistan vize sonuçları ve vize başvurularının sonuçlanma süreleri hakkında karar verme yetkisine sahip değillerdir.

Yunanistan vize başvuruları hakkında verilecek karar Yunanistan devletinin Türkiye Dış temsilcilikleri olan Yunanistan Başkonsolosluğu İstanbul, Yunanistan Büyükelçiliği Ankara, Yunanistan Başkonsolosluğu İzmir ve diğer ilgili Yunanistan Konsolosluklarının olacaktır.

 

Yunanistan vizesi İstanbul

 

 
Yunanistan Konsolosluğu vizeYunanistan Vizesi Nasıl Alınır?

Yunanistan vizesi müracaatında bulunacak kişiler başvuru işlemlerinden önce ikamet etmekte oldukları il ve ilçeye hizmet vermekte olan Yunanistan Konsolosluğunu belirlemeleri gerekmektedir. Yunanistan Konsoloslukları hizmet ve yetki alanı içerisinde bulunan il ve ilçelere Konsolosluk hizmetleri vermektedir. Vize başvuru sahibinin ikamet etmekte olduğu şehire hizmet vermekte olan Yunanistan Konsolosluğu kısa süreli vize başvurularını direk olarak kabul etmesi halinde kişi söz konusu Yunanistan Temsilciliğine vize başvurularını gerçekleştirebilecek ve Yunanistan vizesini direk olarak yetkili Yunanistan Konsolosluğundan alabilecektir.

Ancak, Yunanistan Konsolosluğu kısa süreli Yunanistan Schengen vize müracaatını direk olarak Konsolosluğa kabul etmemesi halinde ise kişiler, Yunanistan Konsolosluğu tarafından yetkili kılınmış vize başvuru merkezi ve yetkili seyahat turizm ve acentalarına vize başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecektir.

İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu kısa süreli Yunanistan vize başvurularını yetkili başvuru merkezi üzerinden kabul etmektedir. İstanbul ve çevre illerde ikamet etmekte olan kişiler Yunanistan başkonsolosluğunun hizmet ve yetki alanı içerisinde olmaları halinde Yunanistan Schengen vizesi için müracaatlarını Yunanistan vize başvuru merkezine veya Yunanistan vize işlemleri üzerine hizmet vermekte olan kurumlara gerçekleştirebilirler.

Yunanistan Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezi Yunanistan vizesi için yapılacak vize müracaatlarını randevu alma koşulu ile kabul ederken kişiler Yunanistan vizesi için hazırlamış oldukları başvuru dosyasını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak vize randevusu almalıdırlar.

Yunanistan vizesi için randevu almış kişiler randevu saatinden en az 30 dakika önce Yunanistan vize başvuru merkezlerinde bulunmaları tavsiye edilmektedir. Söz konusu kişiler randevu saati ve tarihinde Yunanistan vize başvuru merkezlerinde hazır olmaları halinde vize başvuru dosyalarına onay almalarının ardından kişilerin biometrik bilgilerini ibraz etmeleri gerekecektir.

Yunanistan ve diğer Schengen üye ülkeler 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Biometrik Bilgi Kaydı Sistemine geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple 25 Eylül 2015 tarihinden itibaren Yunanistan veya Schengen vizesi müracaatında bulunacak kişilerin biometrik bilgilerini ibraz etmeleri mecburi olacaktır. 25 Eylül 2014 tarihi ve sonrasında biometrik bilgilerini beyan etmiş vize başvuru sahipleri ise Pasaportlarına düşülen ‘’VİS’’ ibaresi ile 5 yıl süreyle biometrik bilgilerini ibraz etme yükümlülükleri olmayacaktır. Ancak ve Ancak Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezi gerek duyması halinde kişinin yeni biometrik bilgilerini talep edebilecektir.  

 

Yunanistan vizesi parmak izi   Biometrik Bilgi Beyanı Nedir?

Tüm Schengen üye ülkeler 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Biometrik bilgi kaydı sistemine geçmiştir. Biometrik Bilgi Kaydı sistemi ile vize başvuru sahipleri parmak izlerini, elektronik imzalarını ve biometrik fotoğraf çekimi gibi vize prosedürlerini tamamlamak zorundadır. Biometrik bilgi verilerini beyan etmiş kimselerin ise Pasaportuna ‘’VİS’’ ibaresi düşülecektir. Pasaportunda ‘’VİS’’ ibaresi olan kişiler 5 yıl geçerli olmak suretiyle Biometrik bilgi beyanından muaftır. (İstisnai durumlar dışında Konsolosluk ve Yunanistan vize başvuru merkezi yeni biometrik bilgi talebinde bulunabilecektir)

 

Yunanistan Vize Başvuruları Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan vize başvuru işlemleri sırasında bir takım hususlara göz önünde bulundurmaktadır. Yunanistan Konsolosluğunun vize başvuru işlemleri sırasında dikkat etmekte olduğu hususlar ise şöyledir;

Yunanistan kısa süreli vize başvurularında bulunacak kişiler istisnai durumlar dışında vize başvurularını Direk olarak Yunanistan Konsolosluklarına gerçekleştiremezler. Ancak Yunanistan Konsolosluğu gerek duyması halinde kişiyi Konsolosluğa davet edebilecektir.

25 Eylül 2014 tarihinden itibaren yapılacak ilk Yunanistan vizesi veya Schengen vizesi müracaatlarında kişi biometrik bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdür. (parmak izi, elektronik imza ve biometrik fotoğraf çekimi)

Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan vize başvuruları için kullanılacak Pasaportlarda bir takım özellikleri aramaktadır. Bu sebeple Yunanistan Konsolosluğu vize başvuru işlemleri kullanılacak Pasaportlar da aradığı özellikler şöyledir,

Lacivert Pasaportlarla yapılacak vize başvuruları kabul edilmez.

Yunanistan vize başvurularında kullanılacak Bordo Pasaportlar son 10 yıl içerisinde alınmış olmalı, Yunanistan seyahatlerinin sonlanmasının ardından en az 3 ay daha geçerliliği bulunmalıdır.

Yıpranmış, yeni görünümünü kaybetmiş ve vize basım işlemleri için en az 2 boş sayfası bulunmayan Pasaportlarla yapılacak vize başvuruları kabul edilmeyecektir.   

 

Yunanistan konsolosluğu vize randevu

 

Yunanistan Konsolosluğu ve Yunanistan Konsoloslukları tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezlerine sunulacak başvuru evrakları güncel tarihli olmalıdır. Maksimum 3 aydan daha fazla bir tarih içeren belgelerle yapılacak evraklarla yapılacak vize başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yunanistan vize işlemlerinde kullanılacak kişinin bağlı bulunduğu şirkete ait vergi levhası ise vize başvurusu yapılan yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanını içermelidir.

Kişi ilk Schengen vizesi için müracaat edecek olması halinde ise söz konusu şirketin faaliyet belgesi orijinal ve güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

Yunanistan Konsolosluğuna sunulacak kişinin finansal durumunu gösteren belgeler ise yine bir takım özellikleri taşımakla yükümlüdür.

Bu sebeple Yunanistan vize başvuruları için kullanılacak kişinin şahsi veya şirketine ait banka hesap bilgileri son 3 aylık bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış olmalıdır. Yunanistan vize işlemleri için kullanılacak Banka Hesap özeti son 3 aylık hesap hareketliliklerini içermeli, en az 2000 ila 4000 TL arasında bir bakiyeyi bulundurmalı ve söz konusu banka hesap özeti Banka yetkilisi tarafından kaşelenmiş, ıslak imza atılmış ve atılan ıslak imzayı teyit eden Banka imza sirküleri banka hesap bildirim belgesine eklenmiş olarak hazırlanmalıdır.

Yunanistan vize başvuru işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken ve Konsolosluğun oldukça önem verdiği evrakların başında ise Yunanistan vize başvuru formu gelmektedir.

Yunanistan vize başvuru formu; Yunanistan Konsoloslukları tarafından hazırlanmış vize başvuru sahibi hakkında kapsamlı bilgi edinilmesini sağlayan resmi bir evraktır. Vize başvuru sahibi Yunanistan vize başvuru formu olmadan herhangi bir Yunanistan vize başvurusunda bulunamaz. Yunanistan vize başvuru sahibi başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgilerle doldurulmalı, kişinin vize başvuru evraklarında beyan ettiği bilgileri desteklemelidir. Evraklar ve vize başvuru formunda beyan edilecek çelişkili, hatalı, eksik ve gerçeğe aykırı bilgiler Yunanistan vize başvuruları için reddedilme gerekçesi veya vize başvuru dosyasının iade edilme nedeni olabilecektir. Ayrıca 18 yaşından küçük Yunanistan vize başvuru sahiplerinin başvuru formları yine eksiksiz olarak doldurulmalı ve vize başvuru formu kişinin ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır. (hem anne, hem baba tarafından)

Yunanistan Konsolosluğu tarafından yine göz önünde bulundurulan bir diğer önemli evrak ise Yunanistan Konsolosluğuna hitaben yazılacak kişinin vize talebini belirten dilekçe metnidir.

Yunanistan Konsolosluğuna hitaben yazılacak vize talep dilekçesi kişinin bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, şirketin antetli kağıdına yazılmalıdır. Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçe vize başvuru sahibinin seyahat amacını, Yunanistan seyahatinin tarihlerini, Yunanistan seyahatinin sponsorunu ve Yunanistan seyahati sona ermeden ülke topraklarından ayrılınacağını belirtmelidir. Söz konusu Yunanistan Konsolosluklarına hitaben yazılacak dilekçe yine kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketin yetkilisi tarafından kaşesi atılmalı ve ıslak imza vurularak beyan edilmelidir.  

 

Yunanistan Konsolosluklarının 2015 yılı Resmi Tatil ve Özel Günleri 

Yunanistan Konsoloslukları 2015 yılı içerisinde aşağıda belirtilen tarihler de kapalı olacaktır. Yunanistan Konsolosluklarından hizmet alacak kişileri aşağıda belirtilmiş tarihleri göz önünde bulundurarak işlemlerini planlamalıdırlar. 

01 Ocak    Perşembe    Yeni Yıl
06 Ocak    Salı    Theophany
23 Şubat   Pazartesi    Temiz Pazartesi
25 Mart     Çarşamba    Yunan Ulusal Günü
10 Nisan   Cuma    İyi Cuma
13 Nisan   Pazartesi    Paskalya Pazartesi
23 Nisan   Perşembe    Cocuk Bayramı
01 Mayıs   Cuma    İşci Bayramı
19 Mayıs   Salı    Gençlik ve Spor Bayramı
01 Haziran    Pazartesi    Pentecost
17 Temmuz    Cuma    Ramazan Bayramı
24 Eylül    Perşembe    Kurban Bayramı
25 Eylül    Cuma    Kurban Bayramı
28 Ekim    Çarşamba    Yunan Ulusal Günü
29 Ekim    Perşembe    Cumhuriyet Bayramı
24 Aralık   Perşembe    Noel
25 Aralık   Cuma    Noel
31 Aralık   Perşembe    Yılbaşı

Yunanistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi; www.mfa.gr